det är dags att tänka i nya banor kring talangrekrytering.

Sök du nya talanger för att ge ditt företag en konkurrensfördel? Vill du tydligt definiera er mångfald- och inkluderingsstrategi? Använder du talanganalys och marknadsdata för att fatta smartare beslut om din arbetsstyrka? Nya affärsutmaningar kräver nya strategier.

En mångfalds- och inkluderingsstrategi kan till exempel hjälpa ditt företag att utöka sina talangpooler och ge bättre affärsresultat. Enligt vår undersökning Talent Trends 2022 har 68 % av Nordens företag redan en mångfalds- och inkluderingsstrategi på plats och 32 % planerar att utveckla en strategi.

Randstad Sourceright tillhandahåller de strategier, marknadsinsikter och talangrekryteringsteknologier som du behöver för att hitta högkvalitativa talanger och driva ditt företags tillväxt och återhämtning

trender för Norden
1

statement of work (SOW)-hantering.

öka transparensen, öka besparingarna, förbättra leverantörsprestandan

Känner du till de dolda kostnaderna för SOW-baserade tjänster i din organisation? Har alla dina avtal full transparens och efterlevnad? Det kan vara komplicerat och tidskrävande att hantera kontrakt och leverantörer i organisationen. 

Att ta kontroll över dina kontrakt med SOW-tjänstupphandling skapar synlighet och kostnadseffektivitet i varje skede av tjänstens livscykel. Ranstad Sourcerights lösningar för SOW-hantering skapar effektivitet, säkerställer efterlevnad, främjar hög tjänstekvalitet och redovisar besparingar. Många kunder har uppnått tvåsiffriga besparingar inom en av de största kategorierna av personalkostnader.

utforska SOW-lösningar
2

managed services programs (MSP).

maximera fördelarna med en flexibel arbetsstyrka

I undersökning Talent Trends säger 82 % av Nordens arbetsgivare att deras talangstrategier är mer fokuserade på arbetsstyrkans flexibilitet än någonsin tidigare. I ett klimat av affärsosäkerhet, använder din organisation tillfälliga talanger för att uppfylla affärsmålen? Men utan ett centraliserat tillvägagångssätt för hantering av tillfällig arbetskraft, hur ska du då kunna kontrollera kostnader, efterlevnadsrisker och hur snabbt du kan anställa?

Ett managed services program (MSP) ger dig full insyn i hanteringen av din tillfälliga arbetsstyrka, inklusive entreprenörer, frilansare, SOW-personal och gigg-arbetare. Med hjälp av talanganalyser, leverantörsreducering, marknadsinformation och MSP 4.0-strategier, t.ex. direktupphandling, kan MSP ge snabbare tillgång till kvalificerad personal och samtidigt skapa en flexiblare organisation.

vad är managed services för bemanning?

Med hjälp av ett leverantörshanteringssystem (VMS) och beprövade best practice för hantering av tillfällig arbetskraft får du fullständig insyn i dina tillfälliga talanger, samtidigt som du främjar compliance inom det arbetsrättsliga. 

> fördelarna med MSP 4.0
 

Hur fungerar MSP-bemanning?

Din managed service-leverantör blir en väsentlig del av ditt företags talangfunktion och hanterar hela livscykeln för tillfällig arbetskraft, från upphandling till fakturering och betalning. 

Som MSP-leverantör levererar Randstad Sourceright talang-, marknad- och programdatan du behöver för att fatta smartare bemanningsbeslut. Vi hjälper dig locka, engagera och återengagera kvalificerad personal och relationsbyggandet med leverantörer som förser med kvalitativa kandidater till de bästa priserna.

> hämta min MSP-guide

case study

Uniper genererar kostnadsbesparingar och förbättrar efterlevnaden utöver tre europeiska länder.

se fallstudien
kontakta våra MSP-experter
3

recruitment process outsourcing (RPO).

hitta och engagera rätt talanger snabbare

Vilka är de mest utmanande delarna av ditt arbete kring talanger? Uppfylla målen för mångfald i arbetsstyrkan? Rekryteringsmarknadsföring och att attrahera de bästa medarbetarna till din organisation? Korta ner ledtider i rekryteringscykeln?

Fördelarna med RPO är bland annat att hjälpa dig att hitta, granska, engagera, anställa och ta in rätt talanger samtidigt som du bygger upp en flexibel affärsverksamhet. En RPO-rekryteringsstrategi använder de senaste analyserna, innovativa rekryteringsstrategier, beprövad teknik, noggrann talangmarknadsföring och employer branding för att uppnå dina rekryteringsmål.

vad är RPO?

RPO är en rekryteringslösning som kan stödja delar av eller hela företagets rekrytering av fast personal. Oavsett om du är intresserad av specialiserad rekryteringsexpertis eller behöver totalomvandla din talangrekrytering, erbjuder RPO processkvalitet, skalbarhet, kostnadsbesparingar, talangteknologier och förutsägande analyser.

> utforska olika RPO-modeller
 

hur fungerar RPO-lösningar?

Din RPO-lösningar skräddarsys för en direkt anslutning till ditt företags mål, krav, marknad och rekryteringsutmaningar. Få tillgång till ett globalt nätverk av experter, specialister inom strategisk rekrytering, mångfald och inkluderande på arbetsplatsen och avancerad talanganalys. Vårt team jobbar nära ditt team för att sammansvettsa dina talangstrategier med dina affärsmål, och hjälpa dig komma runt barriärer kring bristen på talanger. 

> hämta min RPO-guide 

se fallstudien

ledare inom life sciences strömlinjeformar rekryteringsprocessen utöver 20 länder, sänker tiden till anställning och förbättrar kandidatupplevelsen.

se fallstudien
kontakta våra RPO-experter
4

mångfald och inkludering.

hitta och anställa arbetskraft som speglar era marknader

I vår senaste undersökning Talent Trends ansåg 76 % av nordiska arbetsgivare att en robust mångfald och inkluderingsstrategi är mycket viktig för att hitta och behålla talanger.

Randstad Sourceright hjälper dig att skapa en avsiktsförklaring om mångfald och inkludering, förbättra ditt employer brand för att marknadsföra din mångfaldsprofil, hjälpa dig att hitta och utveckla mångsidiga talangpooler och mycket annat. Vi använder oss av dina talanganalyser och avancerad marknadsinformation för att ge dig större synlighet och hjälpa dig att bygga upp en mångsidig personalstyrka som återspeglar dina marknader

läs artikeln

BASF utnyttjar talangdata för att uppnå målen för mångfald och inkludering.

läs artikeln
om mångfaldsrekrytering
5

total talangrekrytering.

bli smidigare, mer innovativa och få mer resurser

Vår snabbt föränderliga värld kräver en flexibel personalstrategi som gör det möjligt för ditt företag att reagera på förändrade marknadsförhållanden med rätt expertis och kompetens. En lösning för totalt talangrekrytering som drivs av transparens, data, marknadsinsikter och samarbeten. Den levererar de rätta talangerna för din verksamhet, när du behöver dem.

Dessa integrerade talangstrategier tar bort avskärmningarna runt rekryteringen och ger dig en 360-graders överblick av arbetsstyrkan. Analyser och insikter som driver bemanningsplaneringen hjälper dig använda rätt talanger för att uppnå företagets mål, säkerställer den mest effektiva användningen av personalutgifter och ger betydande kostnadsbesparingar.

case study

företag inom finansiella tjänster ökar tempot på rekryteringen och uppnår över 700 000 dollar i besparingar med total talangrekrytering.

se fallstudien
kontakta våra experter
6

kontakta oss

Bygg innovativa rekryteringsstrategier som  effektiviserar ditt företags sätt att arbeta med inköp av temporär eller fast personal.

kontakta oss